Xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, UBND huyện, thành phố

Thứ 6, 29.11.2019 | 14:55:26
375 lượt xem

Sáng 29-11, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị nghe Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đơn vị tư vấn báo cáo lần 2 Đề án xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, UBND huyện, thành phố- Chỉ số DDCI. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

DDCI là một chỉ số tổng hợp sử dụng để đánh giá các khía cạnh khác nhau về năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh, gồm 8 chỉ số thành phần. Đó là: tính minh bạch, năng động, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, chi phí không chính thức, vai trò của người đứng đầu; góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực; tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương. 

Nhìn chung các đại biểu đánh giá cao dự thảo Đề án, đảm bảo tính ngắn gọn,  hợp lý, khoa học; đi sâu tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung bộ câu hỏi khảo sát, đánh giá; đối tượng được đánh giá và  đối tượng đánh giá. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tính cấp thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng; đồng thời nhấn mạnh 1 số yêu cầu của Đề án.

Video: 112919_OTHANG.mp4

Chủ tịch UBND tỉnh giao Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đơn vị tư vấn tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện đề án để UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt trong tháng 12 năm nay.

Duy Huy 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...