Thực hiện "5 tại chỗ" trong giải quyết thủ tục hành chính ở Tiền Hải

Thứ 5, 28.11.2019 | 15:17:36
216 lượt xem

Ngay từ đầu tháng 11/2019, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, huyện Tiền Hải đã chủ động hoàn tất mọi mặt để triển khai việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ". Quy trình và các bước triển khai đúng quy định, đã mang lại nhiều tiện lợi cho tổ chức, công dân.

Theo kế hoạch huyện Tiền Hải đã bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ (Từ Phó trưởng phòng trở lên), có thái độ phục vụ, tiếp công dân tốt, ra thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Riêng bộ phận phê duyệt, huyện bố trí 9 người cùng phối hợp giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết những khúc mắc, những vấn đề chưa thông, chưa hiểu cho tổ chức, công dân. 

Bà Phạm Thị Thúy, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải:Thấy có một số điểm mới, có một số vị lãnh đạo ngồi trực tiếp ở đây giải quyết cho chúng tôi rất là nhanh gọn, thuận tiện, chúng tôi thấy thời gian giảm xuống 2 - 3 lần...


Thay vì trước đây, các tổ chức cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, công chức nhận hồ sơ, sau đó lại phải chuyển về các phòng, ban ngành liên quan để thẩm định, phê duyệt, đóng dấu… tổ chức, cá nhân lại đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để nhận kết quả, thì nay thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tất cả các khâu sẽ được thực hiện ngay tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Bà Phạm Thị Xuân - Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tiền Hải:Với vai trò lãnh đạo chúng tôi xuống để phê duyệt cũng như trực tiếp trả lời, ký các giấy tờ có liên quan đến các thủ tục chính sách, các tổ chức cá nhân đến các nhu cầu thì những gì giải thích được ngay thì chúng tôi ký luôn, đồng thời giải quyết hướng dẫn các thủ tục hồ sơ...


Ông Đặng Quang Toàn - Trưởng bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính huyện Tiền Hải:Thời gian tới bộ phận tiếp nhận tiếp tục tham mưu cho UBND huyện duy trì hiệu quả phương án 5 tại chỗ. Đồng thời đẩy mạnh tiếp nhận giải quyết các thủ tục mức 3, mức 4 đã được UBND tỉnh triển khai thực hiện tại bộ phận tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân...


Sau gần 1 tháng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính "5 tại chỗ" đó là: Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt hồ sơ, đóng dấu và trả kết quả ngay tại một nơi tại Tiền Hải, đã có hàng trăm thủ tục hành chính, hồ sơ của tổ chức, cá nhân được giải quyết, giảm tối đa phiền hà, thời gian, chi phí cho người dân, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính./.

Phương Duyên

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...