Báo cáo nội dung chế độ chính sách đối với công chức, viên chức

Thứ 3, 19.11.2019 | 17:00:25
324 lượt xem

Sáng 19-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Khắc Thận – Phó chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh nghe Sở Nội vụ báo cáo một số nội dung về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019 tổng số người làm việc và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao trên địa bàn tỉnh Thái Bình là trên 29.500 người. Căn cứ tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã báo cáo tình hình, những khó khăn và giải pháp để thực hiện việc tinh giảm và định mức theo chỉ tiêu được giao. 

Đại diện các sở, ngành và các huyện thành phố đã tham gia thảo luận đề cập tới những giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện lộ trình tinh giảm biên chế 10%. Nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả công việc. 

Kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các huyện, thành phố căn cứ Nghị định 41 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Nội vụ rà soát số lao động để tiến hành tinh giảm và tuyển dụng theo quy định. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến.

Hoài Thu 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...