Kiểm tra thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ

Thứ 5, 14.11.2019 | 16:27:50
262 lượt xem

Đảm bảo thuận tiện, nhanh gọn, công khai, minh bạch. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khi kiểm tra việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình diễn ra vào chiều 14-11.

Theo đó, kể từ ngày 1/10/2019, gần 1208/1456 bộ thủ tục hành chính của các sở, ban ngành đăng ký thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”, tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình, đạt gần 83%. Trong đó các sở, ngành: Xây dựng, Bảo hiểm xã hội, Thông tin và truyền thông, Lao động - Thương Binh và xã hội đăng ký 100% giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ. 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong tháng để giải quyết gần 2.980 hồ sơ. Số lượng hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn: 2.597 hồ sơ, đạt 100%; không có hồ sơ giải quyết quá hạn; số hồ sơ đang giải quyết trong tháng 350 hồ sơ; số hồ sơ trả lại để chỉnh sửa bổ sung 32 hồ sơ. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình ghi nhận, biểu dương kết quả bước đầu đạt được; yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cần đề cao, phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, viên chức; sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất kỹ thuật 1 cách khoa học, chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính.

Video: 111419_OHAI.mp4

Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Trung tâm, giao cho các sở,  ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết. 

Duy Huy 


  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...