Tháo gỡ những khó khăn để kinh tế Hợp tác xã phát triển bền vững

Thứ 2, 25.01.2021 | 15:44:10
78 lượt xem

Những năm gần đây, tại Thái Bình, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đáng chú ý, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên.

Sản xuất đóng gói sản phẩm của hợp tác xã nông dược Thái Bình

Phát triển hợp tác xã trong khu vực nông nghiệp, nông thôn là một trong những trọng tâm của chiến lược phát triển hợp tác xã của nước ta. Luật Hợp tác xã năm 2012 như một luồng gió mới giúp kinh tế hợp tác vực dậy, phát triển mạnh mẽ hơn. Trong 331 hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh Thái Bình có 29 hợp tác xã, 1 liên hiệp hợp tác xã thành lập mới. Điều đó cho thấy, đây là nhu cầu tự thân của người dân và doanh nghiệp.  

Ông Lê Ngọc Huê - Chủ tịch Liên hiệp hợp tác xã nông dược Thái Bình:

"Liên hiệp tổ chức các hoạt động sản xuất thu mua trực tiếp nguyên liệu cho bà con từ vùng nguyên liệu đến nhà máy không phải qua trung gian giá trị bán cao, liên hiệp quy hoạch các vùng, thổ nhưỡng khác nhau, kiểm soát chuẩn thổ nhưỡng nâng cao được sản lượng, như vậy thu nhập thành viên được nâng cao và ổn định".


Mô hình chăn nuôi gà của hợp tác xã chăn nuôi xanh Thái Bình

Một điều dễ nhận thấy là các hợp tác xã thành lập sau khi Luật Hợp xã 2021 ra đời có đặc thù khác các hợp tác xã chuyển đổi từ hợp tác xã kiểu cũ. Các hợp tác xã này số lượng thành viên ít hơn, tuy nhiên đã được xây dựng và phát triển sản phẩm chủ lực, hoạt động năng động, xây dựng kế hoạch kinh doanh rõ ràng, có chiến lược để phát triển sản phẩm.  

Ông Lưu Văn Toàn, Giám đốc hợp tác xã chăn nuôi xanh Thái Bình:

"2021 chúng tôi có định hướng sang sản phẩm mới là đặc sản quê hương để nâng cao thương hiệu ngày càng phát triển, nuôi 1 tạ rưỡi gà bố mẹ đáp ứng ra thị trường".
Mô hình chăn nuôi Vịt biển

Mặc dù kinh tế hợp tác, hợp tác xã thời gian qua phát triển đúng hướng, tăng cả về chất và lượng, song vẫn chưa đạt được kỳ vọng đề ra. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác có quy mô nhỏ, khả năng huy động vốn của các thành viên còn thấp. Hợp tác xã chưa xác định rõ nét vai trò kết nối giữa các thành viên với thị trường, lợi ích kinh tế trực tiếp hợp tác xã mang lại cho thành viên chưa nhiều.  

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn - Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn:

"Chính sách cho hợp tác xã đã đổi mới, cải tạo, hỗ trợ quản lí, chuyển giao công nghệ nhưng vẫn chưa đủ sức làm thay đổi hẳn hợp tác xã phát triển so với vị thế của nó".


Sản phẩm tòi đen  

Để hợp tác xã trở thành nòng cốt của kinh tế tập thể và là chỗ dựa cho hàng trăm nghìn thành viên như kỳ vọng, những khó khăn cần  được tháo gỡ để kinh tế hợp tác xã phát triển một cách toàn diện, bền vững.

Thu Trang

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...