Thụy Hải chuyển dịch kinh tế nông thôn theo hướng thương mại dịch vụ

Chủ nhật, 24.01.2021 | 15:41:42
74 lượt xem

Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2018, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy đang tiếp tục các giải pháp chuyển dịch kinh tế nông thôn theo hướng thương mại - dịch vụ để nâng cao thu nhập cho người dân.

Chế biến thủy sản thành thực phẩm xuất bán ra thị trường

Xã Thụy Hải không có diện tích đất cấy lúa, nhân dân chủ yếu bằng ngành nghề truyền thống như: Nghề khai thác đánh bắt nuôi trồng và chế biến thủy sản, nghề sản xuất muối. Thu nhập bình quân của dân đạt từ 40-42 triệu đồng/năm.  

Sản xuất của doanh nghiệp may tại Thụy Hải

Để nâng cao thu nhập cho người dân, địa phương tập trung thu hút vốn đầu tư của các công ty, doanh nghiệp, tiếp thu có hiệu quả các dự án của nhà đầu tư vào địa phương nhằm phát huy năng lực, thể mạnh của xã ven biển, tạo bước đột phá về kinh tế, bố trí thêm việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định.  

Hoài Thu 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...