Thái Bình có hơn 54% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Thứ 6, 06.11.2020 | 16:40:14
162 lượt xem

“Thái Bình là 1 trong 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về cung cấp điện ổn định, số khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt trên 54%, vượt chỉ tiêu được giao”. Đây là một trong những kết quả được báo cáo tại buổi làm việc của UBND tỉnh Thái Bình với Công ty điện lực Thái Bình diễn ra vào sáng nay. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì buổi làm việc với Công ty điện lực Thái Bình

10 tháng năm 2020, tình hình vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình ổn định, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Điện thương phẩm 10 tháng đạt gần 2 tỷ 400 triệu kWh, tăng 2,27% so với cùng kỳ, giá bán điện bình quân chưa có VAT là 1.728,59 đồng/kWh. Tổng số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trong thời gian quy định là hơn 127 tỷ đồng. Đến nay có hơn 54% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu ngành điện tiếp tục phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được, tranh thủ sự giúp đỡ của Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc về đầu tư xây dựng, phối hợp tốt với các sở, ngành của tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Chủ động sản xuất kinh doanh bảo đảm an toàn lưới điện, an toàn lao động, cung cấp điện ổn định cho sản xuất và tiêu dùng. 

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh về quản lý lưới điện, hệ thống điện, quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Luật điện lực và các Nghị định liên quan của Chính phủ.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...