Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý quỹ đầu tư phát triển

Thứ 6, 25.09.2020 | 10:27:53
180 lượt xem

Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển và quỹ phát triển đất của tỉnh nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý quỹ đầu tư và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Hội đồng quản lý quỹ đầu tư phát triển và quỹ phát triển đất của tỉnh

Thời gian qua, Quỹ đầu tư phát triển đã bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ. Tập trung thu hồi vốn vay đầu tư đến hạn hoàn trả lại quỹ gần 36 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 32 tỷ đồng và lãi vay gần 4 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh 9 tháng đạt trên 66% kế hoạch giao. 

Tuy nhiên một số khoản thu phí ủy thác chưa thực hiện như ở dự án RE2, dự án nước sạch, xi măng. Việc tìm kiếm dự án đầu tư trực tiếp vẫn còn vướng mắc, công tác đôn đốc thu hồi nợ từ dự án RE2 và dự án nước sạch nông thôn vẫn còn hạn chế và phát sinh nợ quá hạn.

 3 tháng cuối năm hội đồng quản lý quỹ đầu tư phát triển tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động đầu tư trực tiếp, phát huy vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác quản lý, vận hành các dự án đã và đang đầu tư. Tiếp tục đôn đốc thu hồi vốn đối ứng với các dự án ứng vốn từ quỹ đã đến hạn hoàn trả. Đảm bảo điều hành và sử dụng hiệu qủa các nguồn vốn do quỹ quản lý.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...