Giá trị sản xuất công nghiệp của Thành phố Thái Bình 7 tháng năm 2020 tăng 2,06%

Thứ 4, 12.08.2020 | 17:48:25
215 lượt xem

Mặc dù tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp gây nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố nhưng với những giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nên giá trị sản xuất ngành công nghiệp của thành phố Thái Bình vẫn duy trì tăng trưởng 2,06%.

UBND Thành phố Thái Bình bàn tập trung thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế

7 tháng đầu năm kinh tế xã hội của Thành phố cơ bản ổn định. UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh trong công tác phòng chống dịch covid 19; sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch, không để dịch bệnh lây lan bùng phát trên địa bàn. 

Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm ước đạt gần 10 nghìn 800 tỷ đồng, tăng 2,06% so với cùng kỳ.Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 942 tỷ đồng, đạt 48,9% dự toán, bằng 87% so với cùng kỳ. 

7 tháng đầu năm kinh tế xã hội của Thành phố cơ bản ổn định

Cùng với duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, thành phố cũng đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công các dự án. Thực hiện quyết liệt các giải pháp để  giải phóng mặt bằng các dự án chỉnh trang đô thị, các dự án giao thông, dự án tạo nguồn. Quan tâm thực hiện có hiệu quả lĩnh vực văn hóa, xã hội. Giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Những tháng cuối năm 2020, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid 19; đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công các dự án; thực hiện quyết liệt công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…

CTV Đài TT- TH Thành phố 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...