Chính phủ đề nghị giảm thuế với DN nhỏ và siêu nhỏ

Thứ 3, 02.06.2020 | 16:24:55
245 lượt xem

Để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực phát triển, Chính phủ trình Quốc hội giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Theo ước tính, nếu đề xuất này được thông qua sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 15.800 tỷ đồng. Nhưng sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tích tụ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh do tác động của dịch Covid-19. 

Liên quan tới nội dung này, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban tài chính ngân sách nhất trí với Tờ trình của Chính phủ.

Bên cạnh đó, đề xuất này cũng nhận được sự đồng tình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, song đề nghị chỉnh sửa tên gọi của dự thảo Nghị quyết để phù hợp với phạm vi điều chỉnh; đồng thời nhất trí trình Quốc hội xem xét quyết định tại đợt họp tập trung của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...