Biểu dương điển hình tiên tiến ngành thuế Thái Bình

Thứ 7, 30.05.2020 | 17:07:58
600 lượt xem

Vượt dự toán Bộ tài chính giao với số thu năm sau cao hơn năm trước, ngành thuế Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được khen thưởng Đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Để có được thành quả ấy chính là sự đóng góp của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

Sáng ngày 30/5, Cục thuế Thái Bình đã tiến hành tổng kết các phong trào thi đua và tuyên dương các điển hình tiên tiến. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng – Phó chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến nghành thuế Thái Bình năm 2020

Trong 5 năm (2015 -2019), tổng số thu nội địa trên địa bàn tỉnh tăng 2,7 lần so với giai đoạn 2010 -2015, về đích trước 4 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, số thu thuế vượt trên 9.100 tỷ đồng, đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Những thành tích mà ngành thuế Thái Bình đạt được trong những năm qua chính là sự nỗ lực vượt khó, đoàn kết đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức. Từ năm 2015 đến nay ngành thuế Thái Bình đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ tài chính, Tổng cục thuế, UBND tỉnh tặng thưởng. 

Cũng tại hội nghị này, Hội đồng thi đua khen thưởng Cục thuế Thái Bình đã biểu dương, khen thưởng 13 tập thể và 33 cá nhân tiêu biểu trong thời gian qua. Đồng thời bầu đại biểu điển hình đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến toàn ngành Thuế lần thứ V.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng – Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương cho những đơn vị tiêu biểu của ngành thuế Thái Bình

Đánh giá cao những kết quả mà ngành thuế đạt được trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Quang Hưng – Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Thuế Thái bình tiếp tục áp dụng các biện pháp quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách, hoàn thành dự toán thu. Thực hiện mạnh mẽ có hiệu quả cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế. Lấy các phong trào thi đua là động lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Hoài Thu 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...