Phát triển công nghiệp, thương mại hiện đại

Thứ 5, 28.05.2020 | 10:10:03
270 lượt xem

Tham mưu phát triển công nghiệp, thương mại hiện đại, thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, trung tâm logistic là một trong những vấn đề được tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào sáng nay (28/5).

Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào sáng 28/5

5 năm qua, Đảng bộ Sở Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt trước thời gian. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân đạt 19,39%/năm. Nhiệm kỳ này, Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác quản lý Nhà nước, phát triển hài hòa công nghiệp, thương mại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 175.400 tỷ đồng, tăng bình quân 15,4%/năm. Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 6.080 triệu USD, tăng bình quân 10%/năm.  

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025,  Đảng bộ Sở Công Thương Thái Bình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Tham mưu giúp tỉnh làm tốt công tác quản lý Nhà nước; xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ hiện đại, các khu, cụm công nghiệp, trung tâm logistic, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 175.400 tỷ đồng, tăng bình quân 15,4%/năm. Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 6.080 triệu USD, tăng bình quân 10%/năm.  

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...