Nam Hải phát triển nghề dệt chiếu cói

Thứ 2, 25.05.2020 | 11:32:29
296 lượt xem

Dệt chiếu cói là một trong những nghề truyền thống ở xã Nam Hải huyện Tiền Hải vẫn còn được gìn giữ và phát triển đến ngày nay, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động nông thôn.

Năm 2003, thôn An Hạ, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải được UBND tỉnh Thái Bình công nhận là “ Làng nghề dệt chiếu cói”. Đến nay xã có hơn 70 hộ gia đình sản xuất chiếu cói giải quyết việc làm cho gần 200 lao động.

 Bên cạnh việc duy trì dệt chiếu truyền thống bằng tay, các hộ trong xã còn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vàosản xuất để giảm sức lao động, tạo ra sản phẩm nhiều hơn, nhờ đó mà sản lượng sản xuất bình quân hàng năm toàn xã đạt trên 63.000 lá chiếu, đầu ra ổn định nên tổng thu nhập từ sản xuất chiếu cói đạt trên 8 tỷ đồng/năm, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người ở Nam Hải  trên 41 triệu đồng/người/năm./.


Hồng Hạnh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...