Đông Hưng khó đạt mục tiêu tăng trưởng công nghiệp trong quý I

Thứ 3, 24.03.2020 | 17:55:32
273 lượt xem

Dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp huyện Đông Hưng. Vì thế giá trị sản xuất công nghiệp của huyện trong quý I khó đạt được mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Theo kế hoạch, huyện Đông Hưng phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp huyện quý I năm 2020 tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên quý I ước tăng khoảng 13%. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều doanh nghiệp thiếu nguồn nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất. Bên cạnh đó nhiều mặt hàng xuất khẩu chính sang 1 số nước châu Âu và Hoa Kỳ bị gián đoạn do các nước này dịch bệnh diễn biến phức tạp.

 Huyện Đông Hưng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn trước mắt tập trung phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Đồng thời tích cực nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời tham mưu giúp huyện đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến sản xuất ở các doanh nghiệp.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...