Phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ 7, 14.03.2020 | 15:32:26
440 lượt xem

Với mục tiêu tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Xã Vũ Tây huyện Kiến Xương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào sản xuất tại địa phương.

Xã Vũ Tây đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi về đất đai để thu hút và du nhập các ngành nghề mới thân thiện với môi trường vào sản xuất tại địa phương để tận dụng tối đa nguồn lao động tại chỗ trong những ngày tháng nông nhàn, đặc biệt là lao động nữ, lao động trên 45 tuổi, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

 Hiện toàn xã có 11 cơ sở, tổ hợp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thu hút và tạo việc làm cho gần 1.000 lao động với mức thu nhập trung bình từ 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân là một trong những mục tiêu quan trọng trong duy trì và giữ vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đã được Vũ Tây xác định sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...