Hưng Hà thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp

Thứ 7, 14.03.2020 | 15:31:09
2,078 lượt xem

Tập trung quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng để thu hút đầu tư. Trong đó khuyến khích và ưu tiên đầu tư các ngành nghề công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường là những định hướng trong thu hút đầu tư của huyện Hưng Hà.

Huyện Hưng Hà đã thực hiện việc quy hoạch và mở rộng các cụm công nghiệp Thái Phương diện tích quy hoạch mở rộng 40,2 ha, cụm công nghiệp Hưng Nhân diện tích quy hoạch trên 25 ha, cụm công nghiệp Đồng Tu diện tích quy hoạch gần 64 ha, cụm công nghiệp Thống Nhất diện tích quy hoạch 40 ha, cụm công nghiệp Tiền Phong diện tích quy hoạch 15,7 ha. Một số cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng hiện đang triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng. 

Riêng các cụm công nghiệp Thống Nhất, cụm công nghiệp Đồng Tu, cụm công nghiệp Đức Hiệp đã có nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu đầu tư. Từ đầu năm đến nay đã có thêm 6 dự án đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng thu hút và tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. /.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...