Thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao

Thứ 4, 26.02.2020 | 15:51:13
213 lượt xem

Đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư, ưu tiên cao nhất cho phát triển công nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường. Năm 2020, phấn đấu thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp đạt từ 10.000 tỷ đồng trở lên.

Hiện nay tại khu kinh tế và các khu công nghiệp của tỉnh đã có 200 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và có mức tăng trưởng khá. Các dự án cơ bản thực hiện đúng mục tiêu và tiến độ như Nhà máy sản xuất các sản phẩm phụ tùng ô tô xuất khẩu của Công ty TNHH U-LI khu công nghiệp Sông Trà, Dự án sản xuất nước khoáng của Công ty TNHH nước khoáng men khu công nghiệp Tiền Hải. 

Nhiều nhà máy tại khu công nghiệp Tiền Hải đã và đang đầu tư mở rộng quy mô công suất, tăng vốn đầu tư như Công ty Sứ Long Hầu, Công ty Sứ Đông Lâm, sứ Minh Long, Công ty Gốm sứ OHIO. Đây là những tín hiệu vui cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh trong năm 2020, trước những thách thức của dịch bệnh Covid - 19./.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...