Hải quan Thái Bình tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Thứ 4, 12.02.2020 | 15:26:47
253 lượt xem

Chung tay cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn bằng các giải pháp cụ thể, hải quan Thái Bình đang làm mọi cách để hỗ trợ tốt nhất doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Hiện nay, Chi cục hải quan Thái Bình đang tổ chức cho 320 doanh nghiệp tham gia hải quan điện tử tập trung tại chi cục,  các mặt hàng chủ yếu làm thủ tục thông quan là hàng may mặc, sơ sợi, nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ và xăng dầu. Ngay trong tháng 1 đã có trên 6.300 tờ khai được thông quan điện tử tại Chi cục. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1/2020, qua Chi cục Hải quan Thái Bình mới chỉ đạt trên 269 triệu USD, giảm gần 20% so với cùng kỳ. 

Để hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Thái Bình đã tạo mọi điều kiện về thời gian, bố trí cán bộ trực làm việc cả thứ 7, chủ nhật, thậm chí làm ngoài giờ hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục thông quan một cách nhanh nhất. Đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương về việc miễn thuế với nguyên liệu sản xuất khẩu trang, thuốc sát trùng cũng như hóa chất phục vụ sản xuất các sản phẩm phòng chống dịch./.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...