Tiếp tục thu hồi nợ thuế và thực hiện nhiệm vụ ngân sách

Thứ 2, 13.01.2020 | 17:41:45
158 lượt xem

Sáng ngày 13/1, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động năm 2019 và thực hiện nhiệm vụ năm 2020, theo đó, trong năm 2019, việc thực hiện đôn đốc thu nợ Thuế đã đạt được những kết quả tích cực, và ngành sẽ tiếp tục quán triệt nhiệm vụ này trong năm nay.

Trong năm 2019, ngành Thuế đã tăng cường công tác kiểm tra với 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý Thuế, thực hiện tăng thuế và kiểm tra hơn 18.800 tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện tinh thần chỉ thị 04 của BTC về quản lý nợ Thuế, việc thu hồi, quản lý nợ Thuế đã được thực hiện và quán triệt đến từng công chức, và đạt kết quả thu hồi được 35.200 tỷ đồng tiền thuế, tăng gần 10% so với năm trước. Thêm vào đó, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc hỗ trợ người nộp thuế và đơn giản hóa thủ tục đã tiếp tục được cải thiện và được ghi nhận bởi các tổ chức quốc tế. Do đó, năm nay, ngành Thuế sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc thu hồi nợ thuế, tiếp tục cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải cách hệ thống thuế… Và đặc biệt thực hiện nghiêm túc các mục tiêu và nhiệm vụ ngân sách của năm mới.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...