Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng Thái Bình năm 2020

Thứ 5, 09.01.2020 | 15:08:12
337 lượt xem

Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hạn chế tín dụng đen và cho vay nặng lãi. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng Thái Bình năm 2020 diễn ra vào sáng 9/1.

Năm 2019, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Thái Bình. Tính đến cuối năm 2019, tổng vốn huy động đạt hơn 73.540 tỷ đồng, tăng trên 15%; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đạt gần 59.120 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cuối năm 2018. Nợ xấu kiểm soát ở mức thấp. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; yêu cầu, năm 2020, Ngành cần bám sát định hướng, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, cần tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng cho vay phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại; tăng cường công tác nghiên cứu, phân tích, thống kê, dự báo kịp thời tham mưu, chỉ đạo hoạt động ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chứng kiến lễ ký kết, giao ước thi đua của các đơn vị trong ngành. Phấn đấu huy động vốn tăng từ 14-16%; Dư nợ cho vay tăng 14% so với cuối năm 2019.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...