Các họ giáo dân của huyện Đông Hưng tích cực phát triển kinh tế

Thứ 3, 24.12.2019 | 17:12:12
141 lượt xem

Phát huy tinh thần “kính Chúa yêu nước”, các giáo dân ở huyện Đông Hưng luôn tích cực thi đua lao động sản xuất và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của huyện.

Cùng với việc tích cực tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều hộ giáo dân đã năng động, mạnh dạn đầu tư, thành lập doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh làm giàu cho gia đình và tạo việc là cho người lao động. 

Hiện tại bà con giáo dân đã thành lập hàng trăm doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Tiêu biểu như gia đình ông Mai Văn Trọng – Tổng giám đốc công ty xăng dầu Hoàng Trọng, ông Mai Văn Tinh – Giám đốc công ty Minh Danh ở giáo xứ Thuần Túy xã Đông La… cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. 

Đến nay ở huyện Đông Hưng có hơn 1.900 hộ giáo dân có kinh tế khá giàu, 1.300 hộ giáo có mức sống trung bình, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo thấp hơn bình quân chung của huyện… 

Đài TTTH huyện Đông Hưng

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...