Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Bình triển khai Nghị định 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn tại huyện Quỳnh Phụ

Thứ 7, 29.08.2015 | 10:04:07
807 lượt xem

Sáng ngày 29- 8, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Bình phối hợp với UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Bình triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 tại huyện Quỳnh Phụ

Nhìn chung, Nghị định 55 khắc phục được nhiều hạn chế trong Nghị định 41, đánh dấu những nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành liên quan trong việc nghiên cứu, xây dựng chính sách tín dụng đối với các doanh nghiệp và cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

 Nghị định 55 có một số điểm mới cơ bản như: Bổ sung đối tượng được vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Mức cho vay không có tài sản bảo đảm tăng gấp 1,5-2 lần so với quy định tại Nghị định 41.

Ngoài ra, các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng không phải nộp lệ phí, chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản tại cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng. Nghị định 55 còn có thêm quy định riêng về chính sách tín dụng khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao.

Duy Huy

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...