HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện quy hoạch đất ở tại huyện Đông Hưng

Thứ 5, 06.08.2015 | 16:25:45
580 lượt xem

Sáng ngày 6-8, Đoàn Giám sát HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Đông Hưng về công tác thực hiện quy hoạch đất ở, giao đất ở và thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và việc cho thuê đất vào mục đích sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trước đó, Đoàn Giám sát HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện công tác quản lý đất trên địa bàn Thị trấn Đông Hưng và xã Đông La. Với mục đích có được những thông tin sát thực về kết quả cũng như  thuận lợi và khó khăn của các địa phương trong công tác quản lý và kế hoạch sử dụng đất thời gian qua, Đoàn Giám sát HĐND tỉnh đề nghị huyện Đông Hưng giải trình rõ một số vấn đề mà trong báo cáo của huyện đề cập cùng các ý kiến từ cơ sở mà Đoàn đã giám sát tổng hợp được như: Tại sao trên địa bàn huyện vẫn còn một số tổ chức vi phạm mà chưa xử lý được. Số tiền thu từ sử dụng đất. Việc quản lý đất xen kẽ trong khu dân cư. Cần làm rõ chuyển đổi đất sai mục đích ở xã Minh Tân. Những khó khăn trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất cũng như trình tự về thủ tục đất đai thời gian qua có gì vướng mắc cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung và kế hoạch quy hoạch sử dụng đất trong 5 năm tới.

Với những vấn đề mà Đoàn Giám sát đã nêu và giải trình của huyện, Đoàn giám sát yêu cầu huyện Đông Hưng hoàn thiện báo cáo chi tiết để HĐND tỉnh tổng hợp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong thời gian tới.

Hồng Hạnh

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...