Khối Thi đua Doanh nghiệp sơ kết thi đua triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Thứ 5, 06.08.2015 | 13:53:53
494 lượt xem

Sáng ngày 8-6, Khối Thi đua Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Đại biểu dự Hội nghị sơ kết thi đua triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của Khối Thi đua Doanh nghiệp tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối Thi đua đã triển khai có hiệu quả các đợt thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Từng doanh nghiệp trong Khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, việc làm, thu nhập của người lao động và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, tiêu biểu trong Khối gồm: Công ty Cổ phần Hoàng Hà có doanh thu đạt 115 tỷ đồng, nộp ngân sách 12,5 tỷ đồng, thu nhập người lao động bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Lam Sơn có doanh thu 172 tỷ đồng, nộp ngân sách 2,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động 4 -5 triệu đồng/ người/ tháng.

 

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Lam Sơn

6 tháng cuối năm 2015, các đơn vị trong Khối phấn đấu hoàn thiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm. Đặc biệt, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi hướng tới Đại hội  thi đua yêu nước lần thứ 9 vào năm 2015; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

                                      Hồng Thắm

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...