Công nghiệp và thương mại tháng 7 tăng

Thứ 2, 03.08.2015 | 10:11:49
545 lượt xem

Kết quả chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2015 tăng 9,13% so với tháng 6/2015 và tăng 9,66% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, so với tháng 6/2015, Ngành Khai khoáng tăng 7,48%; Ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,26%; Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí, tăng 2,57%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,88%.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2015 ước đạt 3.509,3 tỷ đồng (tăng 9,26% so với tháng trước) và tăng 9,86% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ tháng 7 năm 2015 ư­ớc đạt 2.429,5 tỷ đồng (tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 14,45% so với cùng kỳ năm 2014).

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tháng 7 năm 2015 tăng 0,83% so với cùng kỳ, tăng 0,07% so với tháng trước. Các nhóm hàng tăng so với tháng 6/2015 gồm: Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 0,92%; giao thông tăng 0,1%; đô la mỹ tăng 0,18%. Một số nhóm mặt hàng vẫn giữ giá so với tháng 6/2015 gồm: Đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giầy dép; thiết bị và đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính viễn thông; giáo dục; văn hóa giải trí và du lịch; hàng hóa và dịch vụ khác. Một số nhóm mặt hàng giảm so với tháng trước: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,14%; giá vàng giảm 3,11%;

Tháng 7/2015, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 124,7 triệu USD (tăng 11,44% so với tháng trước và tăng 22,52% so với cùng kỳ năm 2014); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 123,8 triệu USD (giảm1% so với tháng trước, tăng 0,53% so với cùng kỳ năm 2014).

Trong tháng, Chi Cục Quản lý Thị trường kiểm tra 206 vụ, xử lý 85 vụ; tổng số tiền thu phạt hành chính 289,05 triệu đồng. 

PV

 

 

 

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...