Tình hình hoạt động công nghiệp thương mại 6 tháng đầu năm 2015

Thứ 2, 22.06.2015 | 08:22:04
607 lượt xem

Báo cáo tình hình hoạt động công nghiệp thương mại 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

                                                   Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...