Quyết định số 478 về chuyển mục đích sử dụng đất

Thứ 5, 12.03.2015 | 17:48:31
689 lượt xem

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 05/03/2015 của UBND tỉnh về việc cho phép công ty cổ phần thương mại xây dựng 379 được chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp tại phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình.

                                                  Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...