Chi cục thuế huyện Đông Hưng nộp ngân sách Nhà nước hơn 164 tỷ đồng

Thứ 5, 27.11.2014 | 11:25:54
1,217 lượt xem

Tính đến nay, Chi cục thuế huyện Đông Hưng thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 164 tỷ đồng, đạt trên 183% dự toán pháp lệnh giao.

Trong đó, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra: Thuế ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí và lệ phí, tiền cấp quyền sử dụng đất, tiền thuê đất. Để đạt được kết quả trên, Chi cục thế huyện Đông Hưng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế. Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với ngành hữu quan và UBND các xã, thị trấn rà soát  khoản nợ thuế, phân tích số nợ thực tế, đánh giá tính chất, mức độ, nguyên nhân nợ của từng tổ chức, cá nhân để có biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế thích hợp.

Từ nay tới cuối năm, Chi cục thuế huyện Đông Hưng tiếp tục tăng cường cán bộ xuống cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền, cấp ngành liên quan thực hiện các biện pháp quản lí, khai thác triệt để các nguồn thu. Tập trung thu số phát sinh trong kỳ, số nợ đọng, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần cân đối  thu chi ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Duy Huy

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...