Tổng sản phẩm bình quân đầu người của tỉnh Thái Bình 26,5 triệu đồng

Thứ 3, 25.11.2014 | 10:50:31
1,756 lượt xem

Năm 2014, tổng sản phẩm bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh Thái Bình (GRDP) ước đạt 26,5 triệu đồng. Đây là số liệu được đưa ra tại báo cáo Dự thảo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và những nhiệm vụ, giải pháp năm 2015.

Như vậy, so với năm 2013, tổng sản phẩm bình quân đầu người của Thái Bình tăng 11%. Điều này cho thấy, năm 2014, bức tranh kinh tế chung của tỉnh có nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng cao nhất trong gần 4 năm qua thể hiện rõ ở: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 7,8% so với năm 2013. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 8,79%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch rõ rệt, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tăng cao.

Tỉnh Thái Bình phấn đấu giữ vững tốc độ tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2015.

   Mai Liên

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội
Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội

Sáng 6/5, tại huyện Hưng Hà, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh Thái Bình thuộc đơn vị bầu cử số 1 có buổi tiếp xúc cử tri để tiến hành quyền vận động bầu cử, trình...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...