Nhiều tiêu chí trong đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020 vượt kế hoạch

Thứ 4, 28.10.2020 | 00:00:00
423 lượt xem

Sáng nay (28/10), tại Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Sau 8 năm triển khai thực hiện, Đề án đã tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình chính trị, xây dựng nếp sống văn hóa địa phương. Hầu hết các mục tiêu của Đề án đều đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra như xóa mù chữ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề…Mặc dù vậy, Trung tâm học tập cộng đồng được coi là hạt nhân, là cơ sở góp phần xây dựng xã hội học tập nhưng chưa được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất nên chưa phát huy hết hiệu quả. 

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, giai đoạn tiếp theo cần đổi mới, thích ứng, linh hoạt, hiệu quả mạng lưới các cơ sở giáo dục. Coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao các mục tiêu của đề án. Triển khai thành công mô hình “ Công dân học tập” và “Đơn vị học tập”. Phấn đấu đến năm 2030 đưa Thái Bình tham gia mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO. 

Thanh Phú

  • Từ khóa
Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm
Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm

Sáng 18/6, diễn ra Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...