Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Thứ 2, 17.08.2020 | 18:07:47
414 lượt xem

Chiều nay (17/8), đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Thái Bình để phù hợp với tình hình thực tế sau khi Luật Giáo dục số 43 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Trường CĐSP Thái Bình hiện có 235 cán bộ, giảng viên, người lao động. Theo Luật Giáo dục số 43 năm 2019, toàn bộ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo giáo viên tiểu học và trung học cơ sở được chuyển cho các trường Đại học Sư phạm. Từ 1/7/2020, trường CĐSP Thái Bình chỉ được tuyển sinh 1/15 mã ngành đào tạo giáo viên là ngành Giáo dục Mầm non, trình độ Cao đẳng. Do đó, việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của trường CĐSP Thái Bình là cần thiết để phù hợp với tình hình mới. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thống nhất việc sắp xếp lại trường CĐSP Thái Bình, giao nhà trường xây dựng lại Đề án theo 2 hướng. Hướng thứ nhất cơ bản như đề xuất của trường CĐSP Thái Bình, theo đó sẽ sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc, tiếp nhận trường Mầm non Hoa Hồng từ Sở Giáo dục và Đào tạo, thành lập trường phổ thông liên cấp và nghiên cứu lựa chọn tên gọi tiêu biểu. Hướng thứ hai là thành lập trường CĐSP Mầm non, số cán bộ, giảng viên dôi dư sẽ được điều động đến công tác tại các trường THCS và THPT còn thiếu giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh Thái Bình. Sau khi xây dựng lại Đề án, UBND tỉnh sẽ nghe và cho ý kiến trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./. 

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...