Đề xuất chuẩn chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ

Thứ 2, 17.08.2020 | 16:15:41
73 lượt xem

Bộ GD-ĐT vừa giới thiệu dự thảo thông tư ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của giáo dục đại học để xin góp ý dư luận.

Theo dự thảo này, khối lượng học tập đối với từng trình độ giáo dục đại học và tên văn bằng tốt nghiệp: Trình độ Đại học: 120 tín chỉ tối thiểu toàn khóa, thạc sĩ 60 tín chỉ, tiến sĩ 90 hoặc 120 tín chỉ, chuyên sâu đặc thù gồm 120 hoặc 150 tín chỉ. Dự thảo cũng quy định rõ về quy trình thẩm định và ban hành chương trình đào tạo. Khuyến khích các cơ sở đào tạo mời giảng viên có uy tín của các trường đại học nước ngoài tham gia hội đồng thẩm định chương trình.

Các cơ sở phải thực hiện công khai chương trình đào tạo trước khi bắt đầu mỗi khóa học trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo. Bộ GD-ĐT xin ý kiến góp ý cho dự thảo này đến hết ngày 30/9/2020./.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...