Bộ GDĐT đề xuất 3 hình thức dạy học trực tuyến

Thứ 6, 14.08.2020 | 09:26:49
126 lượt xem

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó đề xuất 3 hình thức dạy học trực tuyến.

Cụ thể, hình thức thứ nhất: Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp. Hình thức thứ hai: Dạy học trực tuyến thay thế một phần quá trình dạy học trực tiếp. Hình thức thứ ba: Dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp.  

Theo đó, các hoạt động của tiến trình dạy học được tổ chức thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường Internet. Hình thức này chỉ áp dụng khi học sinh không thể đến trường. Việc công nhận kết quả dạy và học trực tuyến phải dựa trên cơ sở đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập của học sinh và theo các quy định của Bộ GDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh. Việc xét và công nhận kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện như hình thức học tập trực tiếp./.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...