Chốt ngày khai giảng năm học 2020 – 2021

Thứ 2, 03.08.2020 | 15:22:15
772 lượt xem

Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc.

 Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9 và tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2020. Học kỳ 1 sẽ kết thúc trước ngày 16/1/2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5và kết thúc năm học trước ngày 31/5.  Riêng về thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia sẽ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 

Giám đốc sở GD&ĐT sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù và bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...