Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021

Thứ 6, 31.07.2020 | 15:37:20
306 lượt xem

Bộ GD&ĐT hiện đã cho ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021. Theo đó, thời gian nghỉ hè của học sinh sẽ kéo dài hơn mọi năm.

Năm học 2020-2021, các trường học sẽ tựu trường sớm nhất là ngày 1/9.

Năm học 2020-2021, học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên cả nước sẽ tựu trường sớm nhất là ngày 1/9. 

Các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5/9, thời gian trước đó nếu đến trường thì chỉ được làm công tác vệ sinh và các công việc khác để chuẩn bị cho năm học mới. Học kì 1 được ấn định kết thúc trước ngày 16/1; học kì 2 hoàn thành trước ngày 25/5. Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5. Như vậy, năm học tới học sinh chính thức có trọn vẹn 3 tháng nghỉ hè.

Ngọc Anh 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...