Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ vào ngày 9 - 10/8

Thứ 7, 04.07.2020 | 09:40:57
407 lượt xem

Chỉ còn hơn tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Với mục tiêu đảm bảo kỳ thi diễn ra "an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, hiệu quả", chiều 3-7, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức họp Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thống nhất một số nội dung về phân công nhiệm vụ thành viên, kế hoạch tổ chức kỳ thi. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi chủ trì cuộc họp.

Căn cứ vào những điểm mới của kỳ thi năm nay, như tăng cường tính tự chủ của các địa phương, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và 10/8 / 2020. Số thí sinh dự thi tại tỉnh Thái Bình là 19.599 học sinh với 828 phòng thi tại 33 điểm. 

Sau khi thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ kỳ thi, nghe các thành viên đóng góp ý kiến vào kế hoạch tổ chức kỳ thi đúng nội dung, đối tượng và tiến độ thời gian quy định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Lĩnh - Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi đề nghị các cấp, các ngành quán triệt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, trung ương về công tác tổ chức kỳ thi để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân tin tưởng vào kỳ thi. Tất cả các khâu của kỳ thi phải tuyệt đối an toàn, nghiêm túc. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn thi cho cán bộ thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thi, yêu cầu cán bộ thi phải chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của mình, tổ chức tốt công tác ôn tập và học tập quy chế cho học sinh. Bên cạnh đó, phối hợp với UBND huyện, thành phố, các ngành tạo điều kiện thuận lợi từ đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh, không để xảy ra trường hợp thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức kỳ thi yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo căn cứ vào nhiệm vụ được phân công để xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức kỳ thi. 

Mai Liên 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...