Quỳnh Phụ biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2015 – 2020

Thứ 4, 17.06.2020 | 18:39:29
209 lượt xem

Sáng nay (17/6), UBND huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu 5 năm, giai đoạn 2015 – 2020.

Hội nghị tổng kết Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu huyện Quỳnh Phụ giai đoạn 2015 – 2020

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài của các địa phương và đơn vị trên huyện Quỳnh Phụ đã đạt nhiều thành tựu tích cực. Với truyền thống học tập, huyện Quỳnh Phụ đã được TW Hội khuyến học Việt Nam 4 lần tặng Cờ thi đua xuất sắc vào các năm 2006, 2009, 2015 và 2019. Đồng thời là một trong 3 huyện dẫn đầu toàn tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Giai đoạn 2015-2020, UBND huyện Quỳnh Phụ đã tạo điều kiện cho các cấp hội triển khai học tập tới cán bộ chủ chốt của Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội và dòng họ. 

Biểu dương, khen thưởng các mô hình học tập tiêu biểu trong 5 năm qua của huyện Quỳnh Phụ

Tại hội nghị, 55 gia đình học tập, 37 dòng họ, 42 thôn làng và cơ quan đơn vị đã được biểu dương khen thưởng vì những thành tích đạt đươc trong công tác xây dựng xã hội học tập 5 năm qua.

Lô Linh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...