Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

Thứ 2, 15.06.2020 | 18:26:04
388 lượt xem

Chiều ngày 15/6, đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phụ trách HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình đồng chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng, chủng loại, số lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh

Sau khi các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, đồng chí Đàm Văn Vượng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phụ trách HĐND tỉnh thống nhất phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng, chủng loại, số lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình như nội dung Tờ trình số 118 ngày 8/6/2020 của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh triển khai  thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...