Quy chế về cấp giấy chứng nhận hoàn thành Giáo dục phổ thông (GDPT)

Thứ 2, 08.06.2020 | 15:24:37
205 lượt xem

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới ban hành, thí sinh không dự thi hoặc dự thi tốt nghiệp không đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

 Cụ thể, những thí sinh muốn xét công nhận tốt nghiệp THPT, phải có đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi. Tất cả các bài thi và các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp đều phải đạt trên 1.0 điểm (theo thang điểm 10) và có điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 5.0 điểm trở lên. Điểm xét tốt nghiệp THPT của thí sinh bao gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12. 

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh Giáo dục thường xuyên phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...