Phát triển dạy học trực tuyến trong toàn ngành giáo dục

Thứ 6, 03.04.2020 | 16:04:00
146 lượt xem

Chiều 3/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến về giải pháp dạy học trực tuyến trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, tiến tới phát triển trong toàn ngành giáo dục. Ngành giáo dục Thái Bình được lựa chọn thí điểm chương trình học trực tuyến thông minh.

Với phương châm “Vừa thực hiện, vừa chuẩn bị”, Bộ Giáo dục Đào tạo định hướng các Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, áp dụng các chương trình dạy trực tuyến phải tương ứng với chương trình giáo dục, điều kiện giáo dục mỗi nơi. Các sản phẩm dạy trực tuyến cần có sự kết hợp giữa quy trình dạy học, quy trình quản lý lớp học và đánh giá học sinh. 

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, mong muốn Bộ và đơn vị phát triển ứng dụng sẽ hỗ trợ phát triển kho học liệu; hỗ trợ về hạ tầng, băng thông; bồi dưỡng giáo viên, hướng dẫn học sinh trong sử dụng phần mềm học. Đồng thời sẽ cùng với Bộ chuẩn hóa hệ bài giảng chuẩn nhất để sớm đưa dạy học trực tuyến được triển khai đồng bộ tại địa phương.

Thế Công 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...