Góp ý văn kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Thứ 6, 03.04.2020 | 15:35:21
187 lượt xem

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX có đề ra nhiệm vụ thực hiện hiệu quả việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở các cấp học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Quan điểm này sẽ tiếp tục đưa Thái Bình trở thành điểm sáng trong giáo dục đào tạo của cả nước.

Là người trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu, giảng viên Nguyễn Thị Hồng Thuận cho rằng, dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX có điểm mới so với các Văn kiện Đại hội nhiệm kỳ trước, đó là đưa giải pháp phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ lên trước giải pháp phát triển văn hóa, thể dục thể thao, truyền thông và các chính sách xã hội khác.Giảng viên Nguyễn Thị Hồng Thuận, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình: Trong nhiệm kỳ tới đặc biệt quan tâm chú trọng đến giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, có sự sắp xếp lại đối với các trường cao đẳng, đại học và dạy nghề.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành giáo dục vẫn cần bổ sung một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.


Ông Nguyễn Hồng Phương - Hiệu trưởng Trường THCS Đông Mỹ, thành phố Thái Bình: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, cơ cấu giáo viên hợp lý, có một số trường đủ về số lượng nhưng cơ cấu giáo viên còn thiếu.


Thái Bình vốn là địa phương có truyền thống hiếu học, với những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đề ra cho nhiệm kỳ tới, Thái Bình sẽ tiếp tục là điểm sáng trong giáo dục đào tạo của cả nước./.

Cao Biền

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...