Họp Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Thứ 6, 14.02.2020 | 09:10:59
138 lượt xem

Sáng 14/2, Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Thái Bình đã họp triển khai kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ các thành viên. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, ngành GDĐT đã tích cực triển khai và tham mưu thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về GDĐT; thảo luận để triển khai hiệu quả việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông về tuyên truyền, rà soát, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên. 

Đến nay, Ban biên soạn nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học đã hoàn thiện đề cương chi tiết và đang tiến hành sưu tầm tư liệu phục vụ công tác biên soạn, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 vào năm học 2020-2021 theo đúng lộ trình. Bên cạnh đó rà soát đội ngũ, đánh giá trình độ năng lực của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới. 

Ngọc Anh

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...