Các danh hiệu học tập tại Thái Bình đều vượt so với chỉ tiêu chung cả nước

Thứ 6, 10.01.2020 | 17:52:21
153 lượt xem

Đến nay, 100% huyện, thành phố các danh hiệu học tập đều vượt so với chỉ tiêu chung cả nước. Một trong những kết quả được đưa tại cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Thái Bình diễn ra chiều 10/1. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh chủ trì.

Tại cuộc họp đã quán triệt việc triển khai thực hiện Kết luận số 49 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Sơ kết 4 năm triển khai nhân rộng các mô hình gia đình - dòng họ - cộng đồng và đơn vị học tập theo Đề án 281 của Chính phủ và Chỉ thị 05 của UBND tỉnh. Đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông tư 44 của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại cộng đồng cấp xã năm 2019.

Trên cơ sở những kết quả mà thành viên Ban chỉ đạo báo cáo, cùng những giải pháp thực hiện mục tiêu giai đoạn tiếp theo, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp. Phải đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập và tỉnh, thành phố học tập. Mỗi huyện, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra công nhận, năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, khuyến khích những đơn vị tự phấn đấu để được công nhận sớm.

                                                                                                                                                                                                             Hoài Thu  

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...