Thông báo về việc Ký kết hợp đồng làm việc

Thứ 2, 21.10.2019 | 17:00:08
1,806 lượt xem

Ngày 21-10 Đài PTTH Thái Bình có Thông báo số 13 về việc Ký kết hợp đồng làm việc

Mời QV& CB theo dõi tại đây

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...