Phương án mua sắm tập trung thuốc, hóa, chất, vật tư y tế năm 2021 -2022

Thứ 4, 02.12.2020 | 17:25:16
138 lượt xem

Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác mua sắm tập trung thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế tỉnh Thái Bình giai đoạn trước năm 2020 và phương hướng năm 2021 – 2022.

UBND tỉnh Thái Bìnhhọp bàn công tác mua sắm tập trung thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế tỉnh giai đoạn trước năm 2020 và phương hướng năm 2021 – 2022

Sau khi tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế của các cơ sở y tế, đồng thời xem xét các yếu tố về chuyên môn, nhân sự, cơ sở vật chất và được sự thống nhất của các sở, ngành liên quan, Sở Y tế đề xuất UBND tỉnh phê duyệt Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế trong tỉnh Thái Bình năm 2021 – 2022. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu ngành Y tế rút kinh nghiệm về một số tồn tại hạn chế đã được nêu trong kết luận thanh tra

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu ngành Y tế rút kinh nghiệm về một số tồn tại hạn chế đã được nêu trong kết luận thanh tra, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể để khắc phục. Đồng chí thống nhất việc mua sắm các danh mục, chủng loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế đã có quy định chung, bên cạnh đó giao Sở Y tế rà soát thêm những danh mục cần mua sắm báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định. Giao Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình là đơn vị thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung.

 Về vấn đề phân cấp phê duyệt kế hoạch đấu thầu, thẩm định kế hoạch đấu thầu, thời gian thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giao Sở Y tế chủ trì làm việc với các sở, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12 tới./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...