Khó khăn trong chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ

Thứ 5, 19.11.2020 | 09:18:20
123 lượt xem

Những năm trở lại đây, số lượng trẻ mắc chứng tự kỷ gia tăng đáng kể và trở thành vấn đề xã hội rất đáng quan tâm. Ước tính cứ 100 trẻ lại có 1 trẻ bị tự kỷ.

Một trong những khó khăn với trẻ tự kỷ hiện nay là chưa có chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, lý do là việc đánh giá tự kỷ là bệnh hay tật chưa rõ ràng. Dù Bộ Giáo dục & Đào tạo đã thành lập Ban chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật, nhưng sự quan tâm của Bộ mới chỉ chạm đến những trẻ khuyết tật về cơ thể, chưa tiếp cận được với trẻ tự kỷ. 

Không chỉ riêng trẻ em mà cả những người tự kỷ trưởng thành, cho đến nay vẫn chưa thể hòa nhập cộng đồng do những rào cản định kiến. Đây là vấn đề đòi hỏi phải có những chính sách đặc thù để giảm khó khăn cho những người mắc hội chứng này cũng như áp lực cho gia đình và xã hội.

Hà My

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...