Đại hội Đảng bộ khối chính quyền huyện Tiền Hải

Thứ 5, 26.03.2020 | 15:22:18
127 lượt xem

Phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao, đưa kinh tế huyện Tiền Hải phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, tốc độ tăng trưởng của huyện hàng năm phải đạt từ 15% trở lên. Đây là mục tiêu được đặt ra tại đại hội Đảng bộ khối chính quyền huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức vào sáng 26/3.

Nhờ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, Đảng bộ khối chính quyền huyện Tiền Hải đã góp phần quan trọng cùng huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng chính quyền nhiệm kỳ qua. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Tiền Hải 5 năm qua đạt trên 13%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm. 34/34 xã trong huyện đều đạt chuẩn NTM, huyện được Thủ tướng chính phủ công nhận huyện NTM.  

Trên cơ sở kết quả đạt được, đại hội đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, Phấn đấu để huyện Tiền Hải có tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 15% trở lên, thu nhập đầu người đạt trên 80 triệu đồng/năm. Xây dựng các chi bộ trong Đảng bộ 100% đạt trong sạch vững mạnh.

Đại hội tiến hành bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ 28.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...