Xây dựng xã Vũ Phúc sớm trở thành phường

Thứ 5, 19.03.2020 | 15:32:33
116 lượt xem

Xây dựng Vũ Phúc, thành phố Thái Bình sớm trở thành phường là một trong những chỉ tiêu đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào sáng 19/3.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, nhân dân xã Vũ Phúc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21 đề ra.  Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, bình quân tăng 10,26%/năm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Nhiệm kỳ này, Vũ  Phúc  tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường thu hút đầu tư,  xây dựng Vũ Phúc phát triển nhanh, bền vững;  tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt trên 917 tỷ đồng, tăng 12,7%/năm. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới gồm 12 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Duy Huy

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...