Người Đảng viên công giáo gương mẫu

Thứ 5, 19.03.2020 | 09:34:22
160 lượt xem

Ở xã Vân Trường huyện Tiền Hải khi nhắc đến đảng viên Nguyễn Xuân Tụy, mọi người đều có chung nhận xét đó là một cán bộ mẫu mực, một đảng viên tận tụy, gương mẫu luôn tận tâm và có trách nhiệm với công việc.

Gần 40 năm cống hiến, hơn 35 năm tuổi đảng, từng kinh qua nhiều chức vụ khác nhau. Nay đã được đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu. Ở cương vị nào thì đảng viên Nguyễn Xuân Tụy Thôn Bắc Trạch Đông xã Vân Trường huyện Tiền Hải cũng luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc. Là tấm gương đảng viên công giáo mẫu mực.

Ông Nguyễn Xuân Tụy - Thôn Bắc Trạch Đông xã Vân Trường huyện Tiền Hải: Mình là cán bộ đảng viên thì phải gương mẫu để bà con noi theo. Từ chỗ có uy tín được nhân dân quý trọng thì vận động việc gì cũng thành công như làm đường điện vừa rồi chẳng hạn. Nhân dân trong khu vui vẻ lắm. Người ta tin mình thì mình phải cố gắng hoàn thành.Trở về đời thường đồng chí luôn tích cực vận động nhân dân, mà nòng cốt là đảng viên trong chi bộ xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Vận động con cháu trong gia đình và người dân xung quanh, chấp hành đầy đủ các quy định xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự được mọi người đồng tình, ủng hộ và tự giác chấp hành.

Ông Đoàn Văn Hùng - Bí thư Chi bộ Thôn Bắc Trạch Đông xã Vân Trường huyện Tiền Hải: Đồng chí Tụy là một đảng viên tiêu biểu, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của thôn. Gánh vác chia sẻ với cấp ủy thôn nhiều việc.


Bằng trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm công tác, ông Nguyễn Xuân Tụy luôn tự giác đi đầu trong việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân mạnh dạn trong đầu tư phát triển kinh tế gia đình gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Đình Hào - Phó bí thư Đảng ủy xã Vân Trường huyện Tiền Hải: Địa phương luôn đánh giá cao vai trò của đồng chí Tụy ở thôn hiện nay. Từ khi đồng chí về nghỉ hưu ở địa phương mọi phong trào đều có bóng dáng của đồng chí ấy.


Không chỉ giỏi trong việc tập hợp đoàn kết nhân dân trong thôn. Ông còn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt chính sách tôn giáo tín ngưỡng. Tích cực tham gia các các phong trào thi đua yêu nước,  xây dựng chùa cảnh, xứ, họ đạo 4 gương mẫu./.

Hữu Phước

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...