Kinh nghiệm Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở ở Thái Bình

Thứ 3, 10.03.2020 | 08:36:01
262 lượt xem

Hiện nay một số Đảng bộ cơ sở trong tỉnh đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là những đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm trước khi tiến hành đại hội đại trà toàn tỉnh. Những kinh nghiệm rút ra về công tác chuẩn bị đến quá trình tiến hành đại hội từ các đại hội điểm sẽ chuẩn bị cho một kỳ đại hội thành công.

Đảng bộ xã Tự Tân được Ban Thường vụ huyện ủy Vũ Thư lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Trong 2 ngày 2 và 3/3, xã Tự Tân đã tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ðại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Trên các nẻo đường dẫn về trụ sở hành chính xã đều tràn ngập cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu chào mừng đại hội. Mỗi đảng viên tham dự đại hội đều phấn khởi và tự hào, đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm của mình. 

Ông Hoàng Anh Chấp, đảng viên chi bộ thôn Đại An, Đảng bộ xã Tự Tân huyện Vũ Thư: Tôi thấy khâu tổ chức khoa học, chặt chẽ, mang tính chất đổi mới sáng tạo phát huy trí tuệ của toàn Đảng bộ. Và đặc biệt niềm vui của mọi người Đảng viên và nhân dân mọi người tập trung chú ý trông chờ vào đại hội và chuẩn bị nhân sự tốt. Việc chuẩn bị nhân sự đại hội dân chủ từ chi bộ lên đảng bộ, làm nhiều kỳ nhiều vòng, sau đó bầu Ban chấp hành và bầu trực tiếp bí thư.Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tự Tân đã hoàn thành các nội dung: tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện. Xã Tự Tân phấn đấu trong nhiệm kỳ tới tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,64%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 62 triệu đồng; hàng năm 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Ông Phạm Tiến Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Tự Tân, huyện Vũ Thư: Các công tác tổ chức được Ban chấp hành Đảng bộ xã thực hiện đúng nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng quy trình, nhất là công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ xã bám sát Chỉ thị số 35 và các hướng dẫn của tỉnh, huyện để lựa chọn những người đúng tiêu chuẩn lựa chọn. Ngay sau đại hội chúng tôi sẽ tuyên truyền nội dung Nghị quyết đại hội, chương trình công tác thực hiện mục tiêu Nghị quyết đề ra.


Cũng giống như Tự Tân, Đảng bộ phường Trần Lãm cũng là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm. Cùng với việc thông qua Nghị quyết đại hội và chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới, hơn 200 đại biểu đại diện cho gần 1.500 đảng viên của Đảng bộ đã tiến hành bầu ra cấp ủy viên khóa mới. 

Ông Phan Ngọc Lâm – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình cho biết : Ngoài công tác lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương chúng tôi tập trung xây dựng chương trình, văn bản để đại hội diễn ra theo đúng dự kiến. Đối với nhân sự tham gia cấp ủy tham gia nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng các bước quy trình theo hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương, theo hướng dẫn của Ban tổ chức Thành ủy. Công tác tổ chức thành công nhân sự tham gia cấp ủy được đánh giá cao, báo cáo chính trị, nhân sự quan trọng tập trung làm tốt.


Về cơ bản, các đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm đã chuẩn bị kỹ về nội dung văn kiện, quy trình nhân sự, làm tốt công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình và xử lý dứt điểm các vấn đề nổi cộm trước Đại hội. Văn kiện trình đại hội nhìn chung được chuẩn bị kỹ và cơ bản đúng yêu cầu, nội dung hướng dẫn. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác bầu cử tại đại hội và tại phiên họp lần đầu của cấp ủy khóa mới được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo cơ cấu tuổi trẻ, cơ cấu nữ. Nghị quyết đại hội cơ bản đạt yêu cầu về nội dung, kết cấu phù hợp, được đại hội nhất trí cao thông qua. 

Ông Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Hà: Để tổ chức thành công đại hội chúng tôi thấy cần xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất cao, thể hiện dân chủ trong đảng, trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là dân chủ khi tham gia đóng góp ý kiến vào công tác nhân sự, văn kiện đại hội, lựa chọn các đồng chí đủ năng lực gánh vác trong nhiệm vụ tới.Rút kinh nghiệm từ thực tiễn đại hội điểm đảng bộ cơ sở, các cấp ủy Đảng phải quán triệt sâu sắc yêu cầu, nội dung, quan điểm chỉ đạo của cấp trên về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân cấp ủy. Từ đó xây dựng kế hoạch, hệ thống các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị mình. Phân công cụ thể cấp ủy và các cơ quan tham mưu thực hiện tốt việc theo dõi, hướng dẫn, nắm chắc và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Công tác chuẩn bị phải chu đáo, phương pháp tổ chức và điều hành trong Đại hội cần cụ thể, chi tiết, rõ ràng để tránh sự lúng túng, nhầm lẫn, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc đánh giá khách quan những ưu điểm, hạn chế từ những đại hội làm điểm sẽ giúp rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng bộ ba cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh. 

Ninh Thanh 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...